ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

  1. Το www.nbaxevanis.gr αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και από τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, η Εταιρεία θα προβεί στην αντίστοιχη τροποποίηση των όρων του παρόντος με σκοπό την προσαρμογή τους σ΄ αυτό. Το www.nbaxevanis.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
  2. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί απλώς στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.nbaxevanis.gr χωρίς να δώσει καμία πληροφορία για τα προσωπικά δεδομένα του. Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη όπως το Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - Τ.Κ. – τηλέφωνο επικοινωνίας, σταθερό ή κινητό - Ημερομηνία γέννησης - ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη – Χώρα και διεύθυνση αποστολής εμπορευμάτων, θα ζητηθούν μόνο :
  • εάν αποφασίσει να προχωρήσει στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταξύ μας συναλλαγής,
  • εάν θέλει να εγγραφεί ως μέλος του καταστήματός μας,
  • εάν θέλει να μας αποστείλει e-mail.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης εκούσια έχει γνωστοποιήσει, θα χρησιμοποιηθούν από το www.nbaxevanis.gr αποκλειστικά για τη διασφάλιση των υπηρεσιών που του έχει ζητήσει. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να του παράσχει ενημέρωση για τα προϊόντα που ενδιαφέρεται ή που θα αγοράσει, καθώς επίσης και για να του γνωστοποιήσει πληροφορίες για άλλα προϊόντα, μελλοντικές προσφορές ή διαφημιστικές ενέργειες. Ειδικότερα εάν έχει την άδεια του επισκέπτη/χρήστη, το www.nbaxevanis.gr πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες μόνο για:

  • Να του αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletters) ή άλλες χρήσιμες ανακοινώσεις.
  • Να του παραδίδει προϊόντα.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να παρέχει στο www.nbaxevanis.gr τα αληθή προσωπικά του στοιχεία, διότι σε περίπτωση που το www.nbaxevanis.gr αντιληφθεί ότι έχει δώσει ψευδή στοιχεία θα προχωρήσει άμεσα και απροειδοποίητα στην διαγραφή του από τη βάση δεδομένων του.

 

  1. Το www.nbaxevanis.gr δεσμεύεται και σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιεί ή παραχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας προς οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Η μόνη περίπτωση να μεταβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών είναι αν μας επιβληθεί από τον νόμο σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα με κάποια δικαστική απόφαση. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το www.nbaxevanis.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.dpa.gr.

 

2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

1.Τα είδη των προσωπικών δεδομένου που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τα  προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέγετε να σας παρέχουμε.

Ειδικότερα, στα πλαίσια εκπλήρωσης της παρούσας συναλλαγής μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το ονοματεπώνυμο σας και το ΑΦΜ σας ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης).
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φαξ)

 

3. Συλλογή και Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 1. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) Με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του eshop μας www.nbaxevanis.gr, προκειμένου να προχωρήσετε στην παραγγελία σας και στην αγορά ενός προϊόντος.

β) Κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία μαζί μας προκειμένου με κάποιο συνεργάτη μας για να προχωρήστε στην παραγγελία σας και στην αγορά ενός προϊόντος.

γ) Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας προκειμένου να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε ή να διαγράψετε την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας.

2. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

4. Διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως πχ η ολοκλήρωση της αγοράς σας. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα διαθέτετε το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας.
Εάν είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την πολιτική επιστροφών και την αποτροπή απάτης, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπου απαιτείται, ακόμα και μετά το πέρας των αγορών σας και της παραγγελίας και τουλάχιστον μέχρι την διακοπή του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας.
Στην συνέχεια αυτές οι πληροφορίες καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την κάλυψη των νομικών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

5. Εγγραφή – λογαριασμός μέλους

Η επικοινωνία ανάμεσα στον επισκέπτη/χρήστη και το www.nbaxevanis.gr απαιτεί, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του, να έχει ο επισκέπτης/χρήστης ένα αναγνωριστικό όνομα (user name) και ένα κωδικό πρόσβασης (password) που του έχουν δοθεί από το www.nbaxevanis.gr προκειμένου να τον αναγνωρίζει αυτόματα το σύστημα. Αυτά είναι αυστηρά προσωπικά και ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να μην τα γνωστοποιεί σε τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του (user account). Εφόσον δε διαπιστώσει ότι έχει γίνει χρήση του ονόματος και του κωδικού του χωρίς τη δική του εξουσιοδότηση υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το www.nbaxevanis.gr. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

Οι υπηρεσίες του www.nbaxevanis.gr και ιδίως η πώληση προϊόντων απευθύνονται σε ενήλικους άνω των 18 ετών. Έτσι με την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο site μας ως μέλος-πελάτης θεωρείται ότι δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι είναι άνω των 18 ετών.

6. Χρήση Cookies

Το www.nbaxevanis.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπό του. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και τον αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές του προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

 

Το καλάθι σας είναι άδειο

To nbaxevanis.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Τα στατιστικά cookies ή analytics cookies είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.